Specialists in frontier and emerging markets
Market Monitor hefboomfondsen

Market Monitor hefboomfondsen

Gepubliceerd op 23 februari 2017

In de Market Monitor vindt u fundamentele en technische data over de markten waarin de hefboomfondsen van Intereffekt Investment Funds actief zijn. Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 14 februari 2017

De stijgende lijn die de Braziliaanse Bovespa Index eind 2016 inzette is in januari vervolgd. De index ondervond weinig weerstand van verkopers om haar rally te vervolgen. Vanaf de start in januari hi... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 12 januari 2017

Op maandbasis is de Japanse Nikkei index in december met 2,7 procent gestegen in euro. De beurskoers van het Japan fonds nam toe met 3,3 procent. De yen, welke veelal als proxy dient voor de Japanse a... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 12 december 2016

In de maand november noteerde de Chinese HSCEI index per saldo 6,4 procent hoger gemeten in euro’s. De beurskoers van het China fonds nam toe met 4,4 procent. De waarde van de Hong Kong Dollar na... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 8 november 2016

Het Active Leverage Brazil fonds noteert tot en met oktober een stijging van 88,9%. Een mooie stijging, maar gezien de hoogte van de hefboom loopt het fonds wel achter. De reden hiervoor is dat het ha... Lees meer

Alle blogberichten

Hefboomfonds Brazilië

Fondsprofiel

Intereffekt Brazil Warrants heet sinds november 2015 Intereffekt Active Leverage Brazil.

Intereffekt Active Leverage Brazil belegt voornamelijk in (offshore) hefboomproducten op Braziliaanse indices. Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. In een neergaande markt wordt gestreefd naar een lagere hefboom. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief signaal wordt de hefboom teruggebracht naar één. Het risicoprofiel van het fonds is hoog. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. De beheerder gebruikt geen benchmark. Het fonds is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Fondsprestaties

grafiek brazil sep

De fondsmanager schrijft

De stijgende lijn die de Bovespa Index eind 2016 inzette is in januari vervolgd. De index ondervond weinig weerstand van verkopers om haar rally te vervolgen. Vanaf de start in januari hikte de index al tegen een weerstand aan en die weerstand werd op 3 januari met gemak genomen. De index stoomde hierna door tot boven de hoogste stand van 2016. Aan het einde van de maand deed de index een stapje terug. Beleggers namen winst op posities, vooral ingegeven door brede verkopen wereldwijd, nadat de Amerikaanse president Trump het immigratiebeleid voor zeven islamitische landen afkondigde. Uiteindelijk sloot de Bovespa Index op 64671 punten. Op maandbasis een stijging van 7,4% in lokale valuta en 7,6% in euro. Het fonds steeg in dezelfde periode met 14,8%. Vanaf de start van het jaar heeft het fonds een hefboom, vanwege het positieve signaal dat het handelsmodel eind december gaf. Totdat het handelsmodel een negatief signaal geeft, zal de hefboom gehandhaafd blijven.

Ondanks dat de financiële markten een mooie rally gemaakt hebben in januari moet op het economische vlak nog veel gebeuren om de recessie de rug toe te keren. Bemoedigend waren de detailhandelsverkopen over november die in januari werden bekendgemaakt. Een stijging van 2% MoM, terwijl 0,3% werd verwacht. De meest in het oog springende hervorming die nu nog moet worden doorgevoerd is het vernieuwde pensioenplan. Daarnaast is er de zogenaamde ‘Spending Cap’; die de uitgaven van de overheid in de hand moet houden. Het huidige tekort bedraagt 2,7% van het BBP. De verwachting is dat door de hervormingen het tekort zal slinken van 2,1% in 2017 naar 0,7% in 2018 om vervolgens in evenwicht te komen. De politiek lijkt zich bewust van de noodzaak van het doorvoeren van hervormingen en handelt daar naar. Onzeker is wat de VS onder Trump gaat doen. Er bestaat een kans dat zijn beleid tot uitstroom van beleggingen in de opkomende landen leidt, waardoor ook Brazilië geraakt wordt. Dit zal de valuta verzwakken en een vertraging betekenen voor het economische herstel. Mocht het buitenlandbeleid van de VS geen extreme gevolgen hebben voor opkomende landen, dan is het heel goed mogelijk dat de rente (SELIC) terugvalt tot 10% eind 2017. Op dit moment bedraagt de SELIC 13%; 1,25% lager dan het hoogste niveau van de afgelopen jaren. Met de verdere terugval van de inflatie zou de weg vrij moeten zijn voor de Centrale Bank om haar monetaire beleid verder te verruimen.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Brazilië 2017-01

Archief factsheets
Factsheet Brazilië 2016-12
Factsheet Brazilië 2016-11
Factsheet Brazilië 2016-10
Factsheet Brazilië 2016-09
Factsheet Brazilië 2016-08
Factsheet Brazilië 2016-07
Factsheet Brazilië 2016-06
Factsheet Brazilië 2016-05
Factsheet Brazilië 2016-04
Factsheet Brazilië 2016-03
Factsheet Brazilië 2016-02
Factsheet Brazilië 2016-01

Overige informatie
Index markeT Analysis 2014-11
Column Brazilië 2014-11
TA Blog Bovespa 2014-03
TA Blog Bovespa 2014-02
Column Brazilië 2013-10

Market Monitor / Handelsmodel
Nieuwste Market Monitor
Werking handelsmodel
Meest gestelde vragen hefboomfondsen

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.