Specialists in frontier and emerging markets
Wat zijn de top Frontier Markets voor 2017?

Wat zijn de top Frontier Markets voor 2017?

Gepubliceerd op 23 februari 2017

Ieder jaar bereikt ons wel een aantal keren de vraag welke landen in ons Frontier Markets universum favoriet zijn. Het antwoord dat wij steevast geven, is dat we niet selecteren op landen maar op bedr... Lees meer

Ultimo januari factsheets gepubliceerd

Ultimo januari factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 14 februari 2017

In januari is de koers van het Afrika fonds met 1,43% gestegen. Het fonds deed het daarmee beter dan de benchmark index die over dezelfde periode met 1,90% daalde, beide gemeten in euro op basis van t... Lees meer

Ultimo december factsheets gepubliceerd

Ultimo december factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 12 januari 2017

Over het jaar 2016 is de koers van het Afrika fonds met 1,91% gedaald. Desondanks deed het fonds het beter dan de benchmark index die over dezelfde periode met 5,12% daalde, beide gemeten in euro'... Lees meer

Ultimo november factsheets gepubliceerd

Ultimo november factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 12 december 2016

Sinds de start van het jaar is de koers van het Global Frontier fonds met 6,20% gestegen. Het fonds doet het daarmee beter dan de iShares Frontier 100 ETF die over dezelfde periode met 3,76% steeg, be... Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity heet sinds november 2015 TCM Global Frontier High Dividend Equity.

Frontier markets funds - TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5-6% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de Frontier Markets Index (Total Return). 
Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 
TCM Global Frontier High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. en is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

Grafiek Frontier markets funds - global sep

De fondsmanager schrijft

In januari is de koers van het fonds met 0,29% gestegen. Daarmee hield het fonds de benchmark niet bij, die over dezelfde periode met 4,32% steeg, beide gemeten in euro op basis van total return. De benchmark galoppeerde weg onder invloed van het duo Argentinië en Koeweit, waarvan de indices respectievelijk met 15,82% en 11,68% omhoog schoten. Binnen de tracker heeft Koeweit een weging van maar liefst 22% en Argentinië 18%. Het fonds heeft nagenoeg geen positie in deze landen, omdat er nauwelijks aandelen te vinden zijn die aan onze (dividend)criteria voldoen. Wij blijven ondertussen gewoon de strategie uitvoeren en dividenden incasseren, wat de afgelopen drie achtereenvolgende jaren outperformance heeft gebracht. De rally in Argentinië werd in de afgelopen maand vooral gedragen door het aandeel YPF dat bijna 30% steeg. In Koeweit werd de stijging breder gedragen, maar zonder direct aanwijsbaar nieuws. De rally lijkt daarom meer technisch dan fundamenteel van aard.
 
Ook in januari was er vraag naar aandelen van het fonds. Het aantal uitstaande stukken nam toe met 132.957 naar 2.319.558 aandelen en het fondsvermogen nam toe van 29,5 naar 31,4 miljoen euro. Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 89 aandelen, verdeeld over 21 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Pakistan (18,88%), Vietnam (12,88%) en Bangladesh (10,94%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index. Binnen het fonds hebben we de afgelopen maand de weging in Bangladesh verder verhoogd d.m.v. de aankoop van Jamuna Oil en Meghna Petroleum. Beide aandelen noteren ongeveer op een k/w van 10 en een dividend yield van 5%.

Een van de sterkste stijgers in portefeuille in de afgelopen maand was Eastern Tobacco (+34,53%) in Egypte. Het aandeel profiteerde van een upgrade door analisten, die een stevige groei van de winst verwachten. Andere stijgers waren City Bank Limited (+19,79%) in Bangladesh en Compagnie Miniere de Touissit (+13,67%) in Marokko. Tot de dalers behoorden Equity Group Holdings (-22,06%) en Standaard Chartered Bank (-15,82%) beide in Kenia, alle gemeten in euro op basis van total return.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2017-01

Archief factsheets
factsheet global frontier 2016-12
factsheet global frontier 2016-11
factsheet global frontier 2016-10
factsheet global frontier 2016-09
factsheet global frontier 2016-08
factsheet global frontier 2016-07
factsheet global frontier 2016-06
factsheet global frontier 2016-05
factsheet global frontier 2016-04
factsheet global frontier 2016-03
factsheet global frontier 2016-02
factsheet global frontier 2016-01

Overige informatie
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
information sheet fundmanagement 2016-07
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01
column global frontier 2013
brochure global frontier 2012

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.