Specialists in frontier and emerging markets
Ultimo december factsheets gepubliceerd

Ultimo december factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 12 januari 2017

Over het jaar 2016 is de koers van het Afrika fonds met 1,91% gedaald. Desondanks deed het fonds het beter dan de benchmark index die over dezelfde periode met 5,12% daalde, beide gemeten in euro'... Lees meer

Ultimo november factsheets gepubliceerd

Ultimo november factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 12 december 2016

Sinds de start van het jaar is de koers van het Global Frontier fonds met 6,20% gestegen. Het fonds doet het daarmee beter dan de iShares Frontier 100 ETF die over dezelfde periode met 3,76% steeg, be... Lees meer

Bangladesh: een golf van groei

Bangladesh: een golf van groei

Gepubliceerd op 30 november 2016

Bangladesh is vaak in het nieuws, omdat het land bijna ieder jaar wordt getroffen door natuurrampen zoals overstromingen en orkanen. Daarnaast staat de ramp in het Rana Plaza in het geheugen gegrift. ... Lees meer

Interim dividend

Interim dividend

Gepubliceerd op 16 november 2016

Een bruto interim dividend in contanten van € 0,38 per gewoon aandeel zal worden uitgekeerd voor: Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity heet sinds november 2015 TCM Global Frontier High Dividend Equity.

Frontier markets funds - TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5-6% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de Frontier Markets Index (Total Return). 
Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 
TCM Global Frontier High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. en is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

Grafiek Frontier markets funds - global sep

De fondsmanager schrijft

Over het jaar 2016 is de koers van het fonds met 10,78% gestegen. Het fonds deed het daarmee beter dan de iShares Frontier 100 ETF die over dezelfde periode met 5,10% steeg. Het is het derde jaar op rij dat het fonds beter dan de benchmark presteert. Sinds de oprichting in november 2012 is het fonds met 62,73% gestegen ten opzichte van een stijging van 35,88% voor de iShares Frontier 100 ETF. Alle rendementen zijn gemeten in euro op basis van total return. Gedurende het jaar was er per saldo vraag naar aandelen van het fonds. Het aantal uitstaande stukken nam met 529.541 stuks toe naar 2.186.601 aandelen en het fondsvermogen nam toe van 21,6 naar 29,5 miljoen euro. Verder is er zowel in mei als in november EUR 0,38 dividend per aandeel uitgekeerd. Op basis van de slotkoers van het jaar is dit een dividendrendement van 5,6%.

Binnen het frontier universum deden de markten in Pakistan (+13,94%) en Marokko (+10,15%) het erg goed in de afgelopen maand. De rally in Pakistan is vooral toe te schrijven aan de verwachte upgrade naar de Emerging Market status, die in mei op de agenda staat. Vietnam (-3,85%) en Oekraïne (-6,88%) bleven daarentegen achter. Binnen de portefeuille hebben we voor een deel winst genomen op Attock Cement in Pakistan. Het aandeel is in een jaar tijd meer dan verdubbeld in waarde. Verder hebben we bijgekocht in Bangladesh en Vietnam en kochten we een aantal nieuwe namen waaronder Blom Bank in Libanon. Het aandeel noteert 5,37 keer de verwachte winst bij een dividendrendement van 7,5%.

Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 86 aandelen, verdeeld over 21 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Pakistan (20,10%), Vietnam (13,16%) en Bangladesh (8,69%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index.

De sterkste stijgers in portefeuille in de afgelopen maand waren vooral Pakistaanse namen zoals Pakistan Oilfields (+24,95%) en Bank Al Habib (+22,14%). Daarnaast hoorde Alexandria Mineral Oils (+23,19%) in Egypte bij de stijgers. Tot de dalers behoorden Vietnamese aandelen zoals Petroviet Nhon Trach (-11,95%) en Petroviet Fert & Chemical (-11,54%), alle gemeten in euro op basis van Total Return.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2016-12

Archief factsheets
factsheet global frontier 2016-11
factsheet global frontier 2016-10
factsheet global frontier 2016-09
factsheet global frontier 2016-08
factsheet global frontier 2016-07
factsheet global frontier 2016-06
factsheet global frontier 2016-05
factsheet global frontier 2016-04
factsheet global frontier 2016-03
factsheet global frontier 2016-02
factsheet global frontier 2016-01
factsheet global frontier 2015-12

Overige informatie
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
information sheet fundmanagement 2016-07
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01
column global frontier 2013
brochure global frontier 2012

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.