Specialists in frontier and emerging markets
Ultimo december factsheets gepubliceerd

Ultimo december factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 12 januari 2017

Over het jaar 2016 is de koers van het Afrika fonds met 1,91% gedaald. Desondanks deed het fonds het beter dan de benchmark index die over dezelfde periode met 5,12% daalde, beide gemeten in euro'... Lees meer

Ultimo november factsheets gepubliceerd

Ultimo november factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 12 december 2016

Sinds de start van het jaar is de koers van het Global Frontier fonds met 6,20% gestegen. Het fonds doet het daarmee beter dan de iShares Frontier 100 ETF die over dezelfde periode met 3,76% steeg, be... Lees meer

Trustus past ESG criteria toe in Frontier Markets

Trustus past ESG criteria toe in Frontier Markets

Gepubliceerd op 10 november 2016

Per 1 oktober 2016 heeft Trustus Capital Management (TCM), ESG criteria (Environmental, Social en Governance) geďntroduceerd voor de TCM Investment Funds. TCM is daarmee een van de eerste fondsmanager... Lees meer

Ultimo oktober factsheets gepubliceerd

Ultimo oktober factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 8 november 2016

Sinds de start van het jaar is de koers van het Global Frontier High Dividend fonds met 4,40% gestegen. Het fonds doet het daarmee beter dan de iShares Frontier 100 ETF die over dezelfde periode ... Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

Intereffekt Frontier Vietnam heet sinds november 2015 TCM Vietnam High Dividend Equity.

Het beleggingsfonds Vietnam: 'TCM Vietnam High Dividend Equity' is een aandelenfonds en belegt in Vietnam. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. De benchmark van het fonds is de FTSE Vietnam Index (Total Return).
Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen. Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt. TCM Vietnam High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. en is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Vietnam zal ook in 2017 investeerders blijven trekken, de groeiende export en stijgende lokale consumptie zullen hiervoor zorgen, aldus Forbes in haar jaarlijkse vooruitzicht. Vietnam zal de economische groeidoelstellingen van de overheid van 6,8% dan ook gaan halen met dank aan deze twee drijvende krachten. Tevens is de denktank van Forbes van mening dat de nieuwe President Trump het Trans- Pacific Partnership (TPP) zal schrappen, de overeenkomst die met name Vietnam zou helpen de export verder op te voeren. Wel maakt ze de kanttekening dat andere instanties van mening zijn dat het niet zo’n vaart zal lopen. Indien het TPP geen doorgang vindt zijn er nog altijd 16 Free Trade Agreements met o.a. China en Japan. Waarschijnlijk zullen met andere TPP leden bilaterale overeenkomsten worden gesloten indien het US Congress de deal niet ratificeert.
Hiernaast heeft Vietnam voor buitenlandse bedrijven genoeg redenen om te blijven investeren, denk hierbij aan de lage belastingen en belasting vrijstellingen. In de tussentijd neemt het inkomen en de koopkracht van de Vietnamezen steeds verder toe. De “middle class” zal verdubbelen tot 33 miljoen mensen in 2020. De Boston Consulting Group schat dat deze groep tenminste US$ 714 per maand te besteden heeft. Dit is genoeg om telefoons, motoren, vakanties en gezondheidszorg (diensten en producten) te kunnen afnemen. De “middle class” heeft deze positie bereikt door stijgende salarissen, in lijn met de stijgende vraag naar arbeid door de alsmaar groeiende export industrie.

Het TCM Vietnam fonds liet een negatief rendement van 0,08% over het jaar zien. Hiermee werd een outperformance gerealiseerd ten opzichte van de Van Eck Vietnam ETF van bijna 7%. Ten opzichte van de DXB Vietnam ETF bleef het fonds licht achter. De HCMC Stock Index steeg iets meer dan 20%, dit was vooral toe te schrijven aan een aantal forse koersstijgingen van (voormalige) FOL fondsen zoals Vinamilk. Ook zwaargewichten als VIC (onroerend goed) en de IPO van Saigon Beer and Alcohol Beverage Corp. +52%, zonder noemenswaardige handel maar met wel een gewicht van 8,7% in de index, droegen bij aan de stijging van deze index.

Het fonds had op de ultimo van het jaar 39 posities gespreid over een breed aantal sectoren. De zwaarst wegende sectoren binnen de portefeuille zijn op dit moment Basis Materialen en Industrie met respectievelijk ruim 26,8% en 16,3%. In deze sectoren bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een sector wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van een aandeel/sector ten opzichte van andere aandelen/sectoren. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.
Wij blijven van mening dat vooral de Vietnamese small- en mid-cap bedrijven momenteel aantrekkelijk zijn gewaardeerd. De gemiddelde K/W ligt net boven de 8 en het gemiddelde dividendrendement op de portefeuille bedraagt 4,7%.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2016-12

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2016-11
Factsheet Vietnam 2016-10
Factsheet Vietnam 2016-09
Factsheet Vietnam 2016-08
Factsheet Vietnam 2016-07
Factsheet Vietnam 2016-06
Factsheet Vietnam 2016-05
Factsheet Vietnam 2016-04
Factsheet Vietnam 2016-03
Factsheet Vietnam 2016-02
Factsheet Vietnam 2016-01
Factsheet Vietnam 2015-12

Overige informatie
information sheet fundmanagement 2016-07
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.