Specialists in frontier and emerging markets
Wat zijn de top Frontier Markets voor 2017?

Wat zijn de top Frontier Markets voor 2017?

Gepubliceerd op 23 februari 2017

Ieder jaar bereikt ons wel een aantal keren de vraag welke landen in ons Frontier Markets universum favoriet zijn. Het antwoord dat wij steevast geven, is dat we niet selecteren op landen maar op bedr... Lees meer

Ultimo januari factsheets gepubliceerd

Ultimo januari factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 14 februari 2017

In januari is de koers van het Afrika fonds met 1,43% gestegen. Het fonds deed het daarmee beter dan de benchmark index die over dezelfde periode met 1,90% daalde, beide gemeten in euro op basis van t... Lees meer

Ultimo december factsheets gepubliceerd

Ultimo december factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 12 januari 2017

Over het jaar 2016 is de koers van het Afrika fonds met 1,91% gedaald. Desondanks deed het fonds het beter dan de benchmark index die over dezelfde periode met 5,12% daalde, beide gemeten in euro'... Lees meer

Ultimo november factsheets gepubliceerd

Ultimo november factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 12 december 2016

Sinds de start van het jaar is de koers van het Global Frontier fonds met 6,20% gestegen. Het fonds doet het daarmee beter dan de iShares Frontier 100 ETF die over dezelfde periode met 3,76% steeg, be... Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

Intereffekt Frontier Vietnam heet sinds november 2015 TCM Vietnam High Dividend Equity.

Het beleggingsfonds Vietnam: 'TCM Vietnam High Dividend Equity' is een aandelenfonds en belegt in Vietnam. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. De benchmark van het fonds is de FTSE Vietnam Index (Total Return).
Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen. Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt. TCM Vietnam High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. en is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Eind januari kondigde de Vietnamese overheid drastische maatregelen aan die de concurrentiepositie en het investeringsklimaat fors moeten verbeteren. De doelstelling is om eind dit jaar op te schuiven naar het gemiddelde niveau van de top 4 ASEAN landen. De gedachtegang hierachter is dat ondanks meerdere pogingen van de overheid, ministeries en overige instanties, deze niet hebben geleid tot een grote verbetering van het zakenklimaat, zeker niet in vergelijking met de top 4 landen Singapore, Maleisië, Thailand en de Phillippijnen.
 
Naast het behalen van het top 4 niveau qua zakenklimaat, is een 70ste en een 80ste plaats op het gebied van startups en bescherming van minderheidsaandeelhouders als doel afgegeven. Ook moeten een betere toegang tot financieringen en verhoogde transparantieregels leiden tot een 30ste plaats op de Worldbank Index. Naast de grote lijnen zijn ook een groot aantal praktische doelstellingen afgegeven, zo moet bijvoorbeeld de tijdsbesteding voor belastingaangifte en sociale verzekeringsprocedures voor bedrijven terug naar maximaal 168 uur per jaar.
In 2020 wil Vietnam qua innovatie op hetzelfde niveau acteren als de sterkste 5 ASEAN landen. Deze Innovation Index wordt jaarlijks gepubliceerd door de World Intellectual Property Organisation. Kortom aan ambities geen gebrek, de komende jaren zullen uitwijzen of deze doelen gerealiseerd kunnen worden.

Het TCM Vietnam fonds liet in januari een positief rendement zien van 0,98%. Het fonds bleef iets achter bij de benchmark die bijna 2% steeg. In de portefeuille zal, zoals is besloten op de EGM in december, het fonds Vietnam Phoenix Fund worden opgesplitst in 2 soorten aandelen. Er ontstaan B shares (“liquidation shares”) en C shares (“private equity shares”). De B shares zullen binnen een periode van 6 maanden worden geliquideerd en het geld zal worden terugbetaald aan de aandeelhouders. Hiermee is voor deze aandelen de eerdere discount verdwenen. De C shares zullen binnen een periode van 3 jaar worden geliquideerd, deze aandelen kennen nog een discount ten opzichte van de intrinsieke waarde van 30%.
Het TCM Vietnam fonds houdt op de ultimo van het jaar 44 posities gespreid over een breed aantal sectoren. De zwaarst wegende sectoren binnen de portefeuille zijn op dit moment Basis Materialen en Industrie met respectievelijk ruim 23,77% en 15,26%. In deze sectoren bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een sector wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van een aandeel/sector ten opzichte van andere aandelen/sectoren. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2017-01

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2016-12
Factsheet Vietnam 2016-11
Factsheet Vietnam 2016-10
Factsheet Vietnam 2016-09
Factsheet Vietnam 2016-08
Factsheet Vietnam 2016-07
Factsheet Vietnam 2016-06
Factsheet Vietnam 2016-05
Factsheet Vietnam 2016-04
Factsheet Vietnam 2016-03
Factsheet Vietnam 2016-02
Factsheet Vietnam 2016-01

Overige informatie
information sheet fundmanagement 2016-07
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.