Historisch handelsoverschot India

Gepubliceerd op 16 juli 2020
Historisch handelsoverschot India

2020 kan in één woord worden omschreven; ‘historisch’. Van Dale omschrijft ‘historisch’ als: betrekking hebbend op de geschiedenis. Een historisch feit, een historische gebeurtenis met verstrekkende gevolgen voor de mensheid.

Inderdaad heeft de Covid-19 pandemie verstrekkende gevolgen voor de mensheid. Alle lagen van de bevolking en alle economische sectoren worden geraakt door het coronavirus. Wereldwijd wordt er geprobeerd te anticiperen op de vergaande gevolgen van het virus. Het ene stimuleringspakket na het andere wordt ingezet om bedrijven en gezinnen te ondersteunen. Het ene land gaat in volledige lockdown, zoals India, waar het andere land kiest voor een intelligente lockdown, zoals in Nederland. Sinds er meer duidelijkheid kwam over de impact van het coronavirus daalden de financiële markten binnen een maand naar historische laagterecords. Sinds de great depression in de jaren ’30 waren deze koersdalingen niet meer gezien. 

Er zijn ook lichtpuntjes te zien in deze bijzondere tijd. Na het dieptepunt op 23 maart herstelden de koersen, vooruitlopend op een toekomstig economisch herstel, in een rap tempo. Het economisch herstel heeft veel meer tijd nodig dan het herstel op de beurzen, maar tekenen van herstel zijn al zichtbaar. De Verenigde Staten en China; de twee grootste economieën ter wereld hebben bemoedigde economische cijfers gepubliceerd. Bemoedigende cijfers zijn er ook afkomstig uit India. De economische groei van het 1ste kwartaal was 3,1% terwijl 1,6% werd verwacht. Op 31 augustus zal de groei, dat waarschijnlijk krimp zal zijn, over het 2de kwartaal bekend worden gemaakt. Veel aspecten zijn bepalend voor de totale economische groei, waaronder de import en export. Gisteren maakte het ministerie van handel voor het eerst in 18 jaar een handelsoverschot (van $790 miljoen) bekend. Over historisch gesproken! Analisten hadden een handelstekort van $4 miljard verwacht. Zowel de import als export daalden, maar de export daalde slechts met 12,4% ten opzichte van juni vorig jaar, terwijl de import met 47,6% terugviel. De sterke daling hierin werd aangevoerd door de terugval in vraag naar olie, goud en grondstoffen. Hierin is het belangrijk te weten welke impact de lockdown, importrestricties en vertraging in de economie hebben bijgedragen tot de harde landing in de import. Van de belangrijkste 30 export producten groeiden er 12 in juni, terwijl de maand ervoor slechts 4 een groei noteerden. De gehele of gedeeltelijk heropening van economieën doet de vraag naar Indiase producten opleven. Dit lichtpuntje krijgt misschien een vervolg via een vrijhandelsverdrag met de Europese Unie (EU). Na 2 jaar is gisteren hiervoor de aftrap gegeven met het virtuele India-EU overleg. De EU zoekt een nieuwe handelspartner, nu de relaties tussen de EU met de VS en met Groot-Brittannië onder druk staan. Mocht er een handelsverdrag komen, dan kan India een belangrijke rol spelen in de aanpak van het coronavirus. Op het gebied van medicijnen en vaccins speelt India al een wereldwijde rol van betekenis. Momenteel levert het land 60% van alle kindervaccins aan 120 landen wereldwijd. Aangezien de pandemie steeds grotere vormen aanneemt in India, kan Europa helpen met het leveren van apparatuur. Voor nu en in de toekomst ligt er een weg open die de EU en India samen kunnen bewandelden en waarin elkaars kennis en expertise uitgewisseld. Historisch? Misschien is dat te groot, maar kan worden gezien als bijzonder in de veranderende internationale relaties vandaag de dag.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen