Specialists in frontier and emerging markets

Trustus past ESG criteria toe in Frontier Markets

Gepubliceerd op 10 november 2016
Trustus past ESG criteria toe in Frontier Markets

Per 1 oktober 2016 heeft Trustus Capital Management (TCM), ESG criteria (Environmental, Social en Governance) geïntroduceerd voor de TCM Investment Funds. TCM is daarmee een van de eerste fondsmanagers die het investeren in frontier markets mogelijk maakt in combinatie met een ESG focus. Wij zijn van mening dat de introductie van duurzame criteria in het selectieproces zal leiden tot een positief sociaal rendement en het reduceren van investeringsrisico’s.

“ESG screening kan op verschillende manieren investeringsrisico’s terugdringen. Zo draagt bijvoorbeeld een goed milieu- en omgevingsbeleid (Environmental) bij aan een reductie van toekomstige schoonmaakkosten en vermindert het de kans op een verplichte productiestop. Vanuit een sociaal gezichtspunt (Social) krijgen bijvoorbeeld bedrijven die hun werknemers stelselmatig onderbetalen - en hiermee de lokale wetten overtreden - op de langere termijn meer moeite met het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers. Hetzelfde geldt voor kinderarbeid. Een goede Governance met heldere interne regels en een duidelijk anti-corruptie beleid reduceert het risico op onjuiste aanbestedingen en interne corruptie”, aldus Wytze Riemersma en Marco Balk. Riemersma en Balk maken deel uit van het Frontier Markets Team dat de TCM Investment Funds beheert.

Om de risico’s te identificeren is TCM een samenwerkingsverband gestart met Sustainalytics, een wereldwijd actieve en leidende onderneming op het gebied van ESG research. Sustainalytics zal de TCM frontier markets investeringen screenen op de UN Global Compact Principles. Milieu, Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden en Anti-corruptie maatregelen vormen de onderdelen waarop bedrijven worden onderzocht en beoordeeld. Daarnaast vindt een screening plaats op zogenaamde Controversiële Wapens. Bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie of verkoop van deze wapens worden niet in de fondsen opgenomen.

De drie fondsen, TCM Global Frontier High Dividend Equity, TCM Africa High Dividend Equity en TCM Vietnam High Dividend Equity bieden beleggers een aantrekkelijke risico/rendements verhouding door de gehanteerde hoog dividend strategie. De toevoeging van ESG selectie criteria maakt het voor duurzame beleggers nu ook interessant om in de TCM hoog dividend aandelenfondsen te investeren.

Wilt u weten wat dit precies betekent voor het beleggingsbeleid? Klik hier om meer te lezen.

Wytze Riemersma
CIO Frontier Markets Team