Specialists in frontier and emerging markets
Market Monitor hefboomfondsen

Market Monitor hefboomfondsen

Gepubliceerd op 29 maart 2017

In de Market Monitor vindt u fundamentele en technische data over de markten waarin de hefboomfondsen van Intereffekt Investment Funds actief zijn. Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 8 maart 2017

In de maand februari noteerde de Chinese HSCEI index per saldo 5,7 procent hoger gemeten in euro. De beurskoers van het China fonds nam toe met 13,5 procent. De waarde van de Hong Kong Dolla... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 14 februari 2017

De stijgende lijn die de Braziliaanse Bovespa Index eind 2016 inzette is in januari vervolgd. De index ondervond weinig weerstand van verkopers om haar rally te vervolgen. Vanaf de start in januari hi... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 12 januari 2017

Op maandbasis is de Japanse Nikkei index in december met 2,7 procent gestegen in euro. De beurskoers van het Japan fonds nam toe met 3,3 procent. De yen, welke veelal als proxy dient voor de Japanse a... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 12 december 2016

In de maand november noteerde de Chinese HSCEI index per saldo 6,4 procent hoger gemeten in euro’s. De beurskoers van het China fonds nam toe met 4,4 procent. De waarde van de Hong Kong Dollar na... Lees meer

Alle blogberichten

Hefboomfonds Brazilië

Fondsprofiel

Intereffekt Brazil Warrants heet sinds november 2015 Intereffekt Active Leverage Brazil.

Intereffekt Active Leverage Brazil belegt voornamelijk in (offshore) hefboomproducten op Braziliaanse indices. Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. In een neergaande markt wordt gestreefd naar een lagere hefboom. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief signaal wordt de hefboom teruggebracht naar één. Het risicoprofiel van het fonds is hoog. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. De beheerder gebruikt geen benchmark. Het fonds is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Fondsprestaties

grafiek brazil sep

De fondsmanager schrijft

Vlak voor de start van het Braziliaanse carnaval bereikte de Bovespa Index de hoogste stand sinds april 2011. Op 23 februari werd (intraday) het niveau van 69.500 punten gehaald, maar dit niveau kon niet worden vastgehouden. Gezien de recente rally in de afgelopen twee maanden is het goed mogelijk dat de kracht van de stijging iets gaat afnemen om vervolgens de stijging te hervatten. In februari steeg de Bovespa Index met 3,1% in Real en 6,8% in euro. Voor geheel 2017 steeg de index met 10,7% in Real en 14,9% in euro. Het fonds steeg in februari met 6,4% en voor geheel 2017 met 22,2%. In de eerste twee maanden van 2017 heeft het handelsmodel geen signaal afgegeven, waardoor de hefboom onverminderd gehandhaafd blijft.

De Braziliaanse centrale bank (BCB) ziet duidelijk de noodzaak om de economische crisis hard te lijf te gaan. Op 10 januari verlaagde de BCB de SELIC al met 75 basispunten tot 13%. In de monetaire vergadering van 22 februari loste de BCB de verwachting in van een tweede renteverlaging van 75 basispunten, waardoor de SELIC op het laagste niveau is gekomen sinds maart 2015. Deze forse renteverlagingen komen niet uit de lucht vallen. Binnen een jaar is de inflatie meer dan gehalveerd, van 10,8% in februari 2016 tot 5% in februari 2017. Hiermee komt de inflatiedoelstelling van 4,5% snel in zicht. Rekening houdend met de snelheid van renteverlagingen kan de rente eind 2017 uitkomen op 9,5%. Meer en grotere renteverlagingen zijn niet uitgesloten, maar dit is wel afhankelijk van de ontwikkelingen in de economische activiteiten en in de werkloosheid. Analisten verwachten dat de economische groei dit jaar uitkomt op 0,6% en dat in 2018 een versnelling kan plaatsvinden naar 2,2%.
 
Met de daling van de inflatie en de renteverlagingen geeft de BCB een duidelijk signaal dat de recessie waarschijnlijk voorbij is. Beleggers zijn uitermate positief over een herstel van de economie. Braziliaanse aandelen maken een krachtig herstel door en de Braziliaanse munt, die in 2016 al een van de sterkste munten was, neemt in de eerste twee maanden van het jaar verder in kracht toe. Ten opzichte van de dollar apprecieerde de Real met 4,5% en ten opzichte van de euro 3,9%. Niet alleen beleggers, maar ook directe investeerders in Brazilië (FDI) zien dat er een krachtig herstel gaande is. In december kwam de FDI uit op $15,4 miljard en in januari was dit $11,5 miljard, terwijl nog geen zes weken eerder het gemiddelde niveau rond de $5,8 miljard schommelde.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Brazilië 2017-02

Archief factsheets
Factsheet Brazilië 2017-01
Factsheet Brazilië 2016-12
Factsheet Brazilië 2016-11
Factsheet Brazilië 2016-10
Factsheet Brazilië 2016-09
Factsheet Brazilië 2016-08
Factsheet Brazilië 2016-07
Factsheet Brazilië 2016-06
Factsheet Brazilië 2016-05
Factsheet Brazilië 2016-04
Factsheet Brazilië 2016-03
Factsheet Brazilië 2016-02

Overige informatie
Index markeT Analysis 2014-11
Column Brazilië 2014-11
TA Blog Bovespa 2014-03
TA Blog Bovespa 2014-02
Column Brazilië 2013-10

Market Monitor / Handelsmodel
Nieuwste Market Monitor
Werking handelsmodel
Meest gestelde vragen hefboomfondsen

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.