Specialists in frontier and emerging markets
Market Monitor hefboomfondsen

Market Monitor hefboomfondsen

Gepubliceerd op 21 juni 2017

In de Market Monitor vindt u fundamentele en technische data over de markten waarin de hefboomfondsen van Intereffekt Investment Funds actief zijn. Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 9 juni 2017

De financiële markten waarin de Active Leverage fondsen beleggen hebben, met uitzondering van Brazilië, een rustige maand gehad. De beurswijsheid ‘Sell in May and go away…’ is dit jaar niet echt opgeg... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 8 mei 2017

De factsheets van de hefboomfondsen hebben sinds kort een andere opzet gekregen. Toegevoegd is o.a. informatie over de marktmonitor per ultimo van de maand (stijgende of dalende trend). Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 18 april 2017

De factsheets van de hefboomfondsen hebben met ingang van deze maand een andere opzet gekregen. Toegevoegd is o.a. informatie over de marktmonitor per ultimo van de maand (stijgende of dalende trend).... Lees meer

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Gepubliceerd op 13 april 2017

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt dit jaar plaats op woensdag 14 juni 2017.

Aanvang van de vergadering is 15.00 uur.

De vergadering wordt gehouden ten kantore van de vennootschap, Sewei 2... Lees meer

Alle blogberichten

Hefboomfonds India

Fondsprofiel

Intereffekt Active Leverage India is een actief beleggingsfonds dat gebruik maakt van een handelsmodel. Het fonds belegt in indiaase indexproducten en derivaten. Op basis van het handelsmodel wordt de korte termijn trend van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief signaal wordt de hefboom teruggebracht tot één.
Het fonds streeft naar een outperformance bij positieve trends ten opzichte van de index en een gemiddeld rendement bij negatieve trends ten opzichte van de index. In een zijwaarts bewegende markt kan het handelsmodel tot underperformance leiden. Het risicoprofiel van het fonds is hoog. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. Het fonds keert geen dividend uit. De beheerder gebruikt geen benchmark.
Het fonds is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Fondsprestaties

grafiek india sep

Voor wie geschikt?

Dit fonds is ontworpen voor beleggers die kennis hebben van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van derivaten. Potentiële beleggers dienen hun adviseur te raadplegen om te bepalen of dit fonds geschikt is en voor advies over de termijn om de aandelen aan te houden. De hefboom wordt periodiek herwogen en het fonds is daarom wellicht niet geschikt om voor langere tijd vast te houden.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet India 2017-05

Archief factsheets
Factsheet India 2017-04
Factsheet India 2017-03
Factsheet India 2017-02
Factsheet India 2017-01
Factsheet India 2016-12
Factsheet India 2016-11
Factsheet India 2016-10
Factsheet India 2016-09
Factsheet India 2016-08
Factsheet India 2016-07
Factsheet India 2016-06
Factsheet India 2016-05

Overige informatie
Index markeT Analysis 2014-11
TA Blog Nifty 2014-05
Column India 2014-04
TA Blog Nifty 2014-03
TA Blog Nifty 2014-02

Market Monitor / Handelsmodel
Nieuwste Market Monitor
Werking handelsmodel
Meest gestelde vragen hefboomfondsen

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Klachtenprocedure 2017-05
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF jaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM jaarverslag 2016 (Engelstalig)
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.