Specialists in frontier and emerging markets
Market Monitor hefboomfondsen

Market Monitor hefboomfondsen

Gepubliceerd op 29 maart 2017

In de Market Monitor vindt u fundamentele en technische data over de markten waarin de hefboomfondsen van Intereffekt Investment Funds actief zijn. Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 8 maart 2017

In de maand februari noteerde de Chinese HSCEI index per saldo 5,7 procent hoger gemeten in euro. De beurskoers van het China fonds nam toe met 13,5 procent. De waarde van de Hong Kong Dolla... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 14 februari 2017

De stijgende lijn die de Braziliaanse Bovespa Index eind 2016 inzette is in januari vervolgd. De index ondervond weinig weerstand van verkopers om haar rally te vervolgen. Vanaf de start in januari hi... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 12 januari 2017

Op maandbasis is de Japanse Nikkei index in december met 2,7 procent gestegen in euro. De beurskoers van het Japan fonds nam toe met 3,3 procent. De yen, welke veelal als proxy dient voor de Japanse a... Lees meer

Alle blogberichten

Hefboomfonds India

Fondsprofiel

Intereffekt India Warrants heet per 2 november 2015 Intereffekt Active Leverage India.

Intereffekt Active Leverage India belegt voornamelijk in hefboomproducten op Indiase indices. Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. In een neergaande markt wordt gestreefd naar een lagere hefboom. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief signaal wordt de hefboom teruggebracht naar één. Het risicoprofiel van het fonds is hoog. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. De beheerder gebruikt geen benchmark. Het fonds is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Fondsprestaties

grafiek india sep

De fondsmanager schrijft

De rally die eind december 2016 is ingezet in de Nifty Index heeft in februari van dit jaar een vervolg gekregen. Na een kleine stijging en een terugtest halverwege de maand naar het steunniveau op 8.700 punten, wist de index de stijgende lijn te hervatten. In deze rally komt de 9.000 punten steeds dichterbij. Het lijkt een kwestie van tijd dat dit psychologische niveau wordt doorbroken. De Nifty Index eindigde de maand 3,7% hoger in roepie en 6,7% in euro. De beurskoers van het fonds steeg met 9,9%. Over de eerste twee maanden kwam de stijging van de index uit op 9,9% in euro, terwijl het fonds 16,4% hoger staat sinds ultimo december 2016. Sinds begin januari heeft het fonds een hefboom, die aangehouden wordt zolang het handelsmodel een positief signaal geeft.

In vergelijking met andere opkomende markten presteren Indiase aandelen goed, ondanks de voorzichtigheid van beleggers in de eerste helft van februari. Deze voorzichtigheid had twee redenen. De gemiddelde waardering van Indiase aandelen ligt inmiddels iets hoger dan gemiddeld (k/w 22 t.o.v. k/w 21), waardoor beleggers even pas op de plaats maken. Verder had de voorzichtigheid te maken met de monetaire vergadering van de centrale bank (RBI). Economen en analisten verwachtten een renteverlaging. Deze verwachting werd door de RBI niet ingelost met een renteverlaging van 25 basispunten. Behalve deze teleurstellende beslissing voor beleggers door de RBI kondigde de regering aan om de kapitaalinjecties in staatsbanken ten bedrage van $1,2 miljard uit te stellen tot volgend jaar. De staatsbanken kampen met stagnatie in de groei van nieuwe leningen en de omvang van slechte leningen neemt niet af. Banken moeten eerst zorgen dat slechte leningen, die nu 11,8% deel uitmaken van het totaal, afnemen voordat de overheid nieuwe kapitaalinjecties toekent.

Het macro-economisch nieuws werd in februari gekenmerkt door enigszins teleurstellende cijfers. De Industriële Productie viel tegen met een krimp van 0,4%, terwijl 1,2% groei werd verwacht. Wel daalde de CPI van 3,4% naar 3,1% op jaarbasis. De WPI (groothandelsprijzen) steeg daarentegen van 3,4% naar 5,25%, terwijl een stijging tot 4,35% werd verwacht. Traditioneel betekent februari het einde van het cijferseizoen, dat dit keer gedomineerd werd door de demonetarisatie van bankbiljetten. Toch was de impact hiervan minder groot dan verwacht. Gemiddeld gezien rapporteerden 24% van 2.570 bedrijven verrassend goede cijfers. Stijgende grondstofprijzen waren goed voor de metaalsector, maar de vastgoedsector, waar transacties vooral contant worden afgewikkeld, had het zwaar. Het verhandelde volume stond zwaar onder druk met dalingen van 30-60% op jaarbasis. De verwachting dat vastgoedprijzen verder zullen dalen zorgt hier voor een afwachtende houding.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet India 2017-02

Archief factsheets
Factsheet India 2017-01
Factsheet India 2016-12
Factsheet India 2016-11
Factsheet India 2016-10
Factsheet India 2016-09
Factsheet India 2016-08
Factsheet India 2016-07
Factsheet India 2016-06
Factsheet India 2016-05
Factsheet India 2016-04
Factsheet India 2016-03
Factsheet India 2016-02

Overige informatie
Index markeT Analysis 2014-11
TA Blog Nifty 2014-05
Column India 2014-04
TA Blog Nifty 2014-03
TA Blog Nifty 2014-02

Market Monitor / Handelsmodel
Nieuwste Market Monitor
Werking handelsmodel
Meest gestelde vragen hefboomfondsen

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.