Specialists in frontier and emerging markets
Market Monitor hefboomfondsen

Market Monitor hefboomfondsen

Gepubliceerd op 29 maart 2017

In de Market Monitor vindt u fundamentele en technische data over de markten waarin de hefboomfondsen van Intereffekt Investment Funds actief zijn. Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 8 maart 2017

In de maand februari noteerde de Chinese HSCEI index per saldo 5,7 procent hoger gemeten in euro. De beurskoers van het China fonds nam toe met 13,5 procent. De waarde van de Hong Kong Dolla... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 14 februari 2017

De stijgende lijn die de Braziliaanse Bovespa Index eind 2016 inzette is in januari vervolgd. De index ondervond weinig weerstand van verkopers om haar rally te vervolgen. Vanaf de start in januari hi... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 12 januari 2017

Op maandbasis is de Japanse Nikkei index in december met 2,7 procent gestegen in euro. De beurskoers van het Japan fonds nam toe met 3,3 procent. De yen, welke veelal als proxy dient voor de Japanse a... Lees meer

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Nieuwe factsheets hefboomfondsen beschikbaar

Gepubliceerd op 12 december 2016

In de maand november noteerde de Chinese HSCEI index per saldo 6,4 procent hoger gemeten in euro’s. De beurskoers van het China fonds nam toe met 4,4 procent. De waarde van de Hong Kong Dollar na... Lees meer

Alle blogberichten

Hefboomfonds Japan

Fondsprofiel

Intereffekt Japanse Warrants heet per 2 november 2015 Intereffekt Active Leverage Japan.

Intereffekt Active Leverage Japan belegt voornamelijk in hefboomproducten op Japanse indices. Gestreefd wordt naar een hefboom van circa twee tot driemaal het rendement op de onderliggende waarden in portefeuille. In een neergaande markt wordt gestreefd naar een lagere hefboom. Op basis van een handelsmodel wordt de korte termijn trend van de onderliggende waarde(n) bepaald. Bij een positief trendsignaal bedraagt de hefboom twee tot drie en bij een negatief signaal wordt de hefboom teruggebracht naar één. Het risicoprofiel van het fonds is hoog. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. De beheerder gebruikt geen benchmark. Het fonds is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Fondsprestaties

grafiek japan sep

De Fondsmanager schrijft

Op maandbasis is de Nikkei index in februari met 3 procent gestegen in euro. De beurskoers van het fonds nam toe met 3,2 procent. De yen, welke veelal als proxy dient voor de Japanse aandelenmarkt, noteerde binnen een bandbreedte van 121 – 124 ten opzichte van de euro. De waarde van de yen nam uiteindelijk toe met 1,8 procent. Het handelsmodel heeft gemengde signalen afgegeven, waardoor de hefboom in het fonds een aantal keren is gewijzigd.
De index noteerde de gehele maand zijwaarts tussen de 18.800 en 19.500 punten. Beleggers slaagden er wederom niet in het weerstandsniveau van 19.600 punten opwaarts te doorbreken.

Als gevolg van een gebrek aan positief nieuws wisten beleggers geen richting te kiezen. Met name de yen is weer enkele procenten gestegen t.o.v. de dollar. Beursgenoteerde export gedreven bedrijven reageerden negatief op deze stijging. Toch groeit de Japanse export voor het eerst in vijftien maanden weer, zo blijkt uit cijfers over de maand januari. De toename van 1,3 procent viel echter iets lager uit dan verwacht. De groei kwam vooral door de aantrekkende vraag vanuit China. Ook de inflatie in Japan is met 0,4 procent gestegen over de maand januari.
De BoJ mikt nog steeds op een kerninflatie van 2 procent. Een doelstelling waarbij de einddatum steeds verder naar de toekomst wordt verschoven. Een meer recent macro-cijfer over de maand januari geeft ook een positief beeld. Zo blijkt dat de Japanse inkoopmanagersindex is gestegen naar het niveau van 53,3 als gevolg van een aantrekkende vraag uit het buitenland. Dit is overigens het hoogste niveau in bijna 3 jaar tijd. De BoJ heeft daarnaast de groeiverwachtingen voor de Japanse economie opwaarts bijgesteld van 1 naar 1,4 procent. Ondanks dit gegeven laat de centrale bank het monetaire beleid ongewijzigd.
 
Wel geeft de BoJ aan bezorgd te zijn over eventuele toekomstige protectionistische maatregelen van president Trump. De Japanse premier Shinzo Abe werkt echter aan een plan om hun belangrijke handelspartner iets meer tegemoet te komen door het creëren van banen in de VS via de auto-industrie.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Japan 2017-02

Archief factsheets
Factsheet Japan 2017-01
Factsheet Japan 2016-12
Factsheet Japan 2016-11
Factsheet Japan 2016-10
Factsheet Japan 2016-09
Factsheet Japan 2016-08
Factsheet Japan 2016-07
Factsheet Japan 2016-06
Factsheet Japan 2016-05
Factsheet Japan 2016-04
Factsheet Japan 2016-03
Factsheet Japan 2016-02

Overige informatie
Index markeT Analysis 2014-11
TA Blog Nikkei 2014-04
TA Blog Nikkei 2014-02

Market Monitor / Handelsmodel
Nieuwste Market Monitor
Werking handelsmodel
Meest gestelde vragen hefboomfondsen

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.