Specialists in frontier and emerging markets
Ultimo mei factsheets gepubliceerd

Ultimo mei factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 9 juni 2017

Vietnam tekent grote import deal met de Verenigde Staten
De Vietnamese Premier Ngyuyen Xuan Phuc kondigde vorige week aan dat hij tijdens zijn bezoek aan Washington een handelsdeal ter waarde van $15 t... Lees meer

Interim dividend aandelenfondsen

Interim dividend aandelenfondsen

Gepubliceerd op 25 mei 2017

Een bruto interim dividend in contanten per gewoon aandeel zal worden uitgekeerd voor de volgende fondsen: Global Frontier, Vietnam en Afrika. Lees meer

Ultimo april factsheets gepubliceerd

Ultimo april factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 11 mei 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Afrika fonds met 0,08% gedaald, terwijl de benchmark index over dezelfde periode met 0,15% steeg. Beide gemeten in euro op basis van total return. Sinds de st... Lees meer

Aanpassing valutakoers

Aanpassing valutakoers

Gepubliceerd op 8 mei 2017

De centrale bank van Nigeria heeft voor importeurs/exporteurs en buitenlandse beleggers een aparte valutakoers in het leven geroepen, zodat de naira kan worden verhandeld op basis van vraag en aanbod.... Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

Frontier markets fund - TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5-6% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de Frontier Markets Index (Total Return). 
Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 
TCM Global Frontier High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. en is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

Grafiek Frontier markets funds - global sep

De fondsmanager schrijft

In de afgelopen maand is de koers van het fonds met 0,23% gestegen. De benchmark index steeg met 1,15% beide gemeten in euro op basis van total return. Deze relatieve afwijking wordt grotendeels veroorzaakt door de devaluatie van zo’n 25% van de Nigeriaanse naira. De nieuwe lagere valutakoers (uitsluitend voor buitenlandse beleggers en im- en exportbedrijven) is in de koers van het fonds verwerkt, maar de benchmarkprovider rekent nog met de officiële binnenlandse wisselkoers. Wij verwachten dat later in het jaar ook de benchmarkprovider overgaat tot het implementeren van deze nieuwe wisselkoers. Daarnaast ging het fonds op 29 mei ex dividend met 0,32 euro per aandeel. Beleggers hebben de keuze tussen cash of kosteloos herbeleggen van het netto dividend. Wijziging van de standaardkeuze dient voor 14 juni kenbaar te worden gemaakt.
Binnen het fonds hebben we na de devaluatie de weging in Nigeria verhoogd door bij te kopen in de bankensector. Over de maand mei stegen de drie grootbanken, Zenith, Guaranty en UBA met gemiddeld 20%. Ondertussen waren de ogen ook vooral gericht op Pakistan. Het land wordt door indexprovider MSCI per 1 juni niet meer geclassificeerd als Frontier Market maar als Emerging Market. Binnen de FM index nam Pakistan een weging in van ruim 9%, terwijl het in de EM index bij aanvang een weging van rond de 0.1% krijgt. Daar tegenover staat dat het kapitaal dat is belegd in Emerging Markets 100 keer groter is dan in Frontier Markets. Behalve MSCI zijn er meer Frontier classificaties, zoals FTSE, Dow Jones en S&P. Buiten MSCI hebben meerdere indexproviders Pakistan nog steeds als een Frontier Market gekwalificeerd. Dit geldt voorlopig ook (nog) voor het TCM Global High Dividend fonds. De Pakistan Karachi All share index sloot de maand nagenoeg onveranderd af.

Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 91 aandelen, verdeeld over 20 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Pakistan (16,23%), Vietnam (12,57%) en Bangladesh (9,77%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index.
Tot de sterkste stijgers in portefeuille in de afgelopen maand behoorden KCB Group (+21,85%) in Kenia en de genoemde Nigeriaanse banken die gemiddeld 20% stegen Tot de dalers behoorden Oman Investment & Finance (-12,87%) en Saudi Vitrified Clay Pipe (-12,85%), allen gemeten in euro op basis van total return.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2017-05

Archief factsheets
factsheet global frontier 2017-04
factsheet global frontier 2017-03
factsheet global frontier 2017-02
factsheet global frontier 2017-01
factsheet global frontier 2016-12
factsheet global frontier 2016-11
factsheet global frontier 2016-10
factsheet global frontier 2016-09
factsheet global frontier 2016-08
factsheet global frontier 2016-07
factsheet global frontier 2016-06
factsheet global frontier 2016-05

Overige informatie
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
information sheet fundmanagement 2016-07
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01
column global frontier 2013
brochure global frontier 2012

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Klachtenprocedure 2017-05
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF jaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM jaarverslag 2016 (Engelstalig)
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.