Specialists in frontier and emerging markets
Ultimo april factsheets gepubliceerd

Ultimo april factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 11 mei 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Afrika fonds met 0,08% gedaald, terwijl de benchmark index over dezelfde periode met 0,15% steeg. Beide gemeten in euro op basis van total return. Sinds de st... Lees meer

Aanpassing valutakoers

Aanpassing valutakoers

Gepubliceerd op 8 mei 2017

De centrale bank van Nigeria heeft voor importeurs/exporteurs en buitenlandse beleggers een aparte valutakoers in het leven geroepen, zodat de naira kan worden verhandeld op basis van vraag en aanbod.... Lees meer

Ultimo maart factsheets gepubliceerd

Ultimo maart factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 13 april 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Afrika fonds met 1,77% gestegen, terwijl de benchmark index over dezelfde periode met 0,92% daalde, beide gemeten in euro op basis van total return.... Lees meer

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Gepubliceerd op 13 april 2017

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt dit jaar plaats op woensdag 14 juni 2017.

Aanvang van de vergadering is 15.00 uur.

De vergadering wordt gehouden ten kantore van de vennootschap, Sewei 2... Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

Frontier markets fund - TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5-6% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de Frontier Markets Index (Total Return). 
Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 
TCM Global Frontier High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. en is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

Grafiek Frontier markets funds - global sep

De fondsmanager schrijft

In de afgelopen maand is de koers van het fonds met 0,80% gedaald. De benchmark index daalde 0,73%, beide gemeten in euro op basis van total return. Per saldo kende het fonds een positieve inflow deze maand, het aantal uitstaande aandelen nam toe met 40.254 stuks naar 2.454.254 aandelen.
Relatief gezien droeg de onderweging in Argentinië en Koeweit licht positief bij aan het resultaat deze maand, nadat het fonds in Q1 achterstand had opgelopen door de rally’s in genoemde landen. De lange termijn strategie van het fonds is focus op hoog dividendaandelen en op korte termijn zijn er nauwelijks aandelen in deze twee landen te vinden die aan onze strenge (dividend) selectiecriteria voldoen.
Qua nieuws ging de aandacht uit naar Nigeria, waar hervormingen in het valutabeleid zijn doorgevoerd. Er is een nieuwe valuta(koers) ingesteld die het voor importeurs/exporteurs alsmede buitenlandse beleggers makkelijker moet maken om naira’s in te wisselen. Het doel is om de handel weer op gang te brengen, die stil is komen te liggen door het tekort aan buitenlandse deviezen in het land. Begin mei is deze nieuwe wisselkoers doorgevoerd voor de Nigeriaanse beleggingen in de portefeuille. Effectief was er hierdoor sprake van een devaluatie van de naira van 20%.
Op 19 mei a.s. zal de vooraankondiging van het uit te keren dividend worden gepubliceerd. Voortaan zal ook de keuze tussen cash en stock dividend worden aangeboden, terwijl eerder alleen cash werd uitgekeerd.
Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 92 aandelen, verdeeld over 20 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Pakistan (17,24%), Vietnam (12,25%) en Bangladesh (9,63%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index.
Tot de sterkste stijgers in portefeuille in de afgelopen maand behoorden Cal Bank (+48,15%) in Ghana, die herstelde van de daling van 29% van vorige maand. Daarnaast steeg National Co For Maize (+30,98%) in Egypte, die vorige maand al verdubbelde nadat een biedingsstrijd op het aandeel ontstond. Verder steeg Donaco (+18,11%) in Australië. Tot de dalers behoorden United Commercial Bank (-17.82%) en SouthEast Bank (-13,11%) beide in Bangladesh, allen gemeten in euro op basis van total return.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2017-04

Archief factsheets
factsheet global frontier 2017-03
factsheet global frontier 2017-02
factsheet global frontier 2017-01
factsheet global frontier 2016-12
factsheet global frontier 2016-11
factsheet global frontier 2016-10
factsheet global frontier 2016-09
factsheet global frontier 2016-08
factsheet global frontier 2016-07
factsheet global frontier 2016-06
factsheet global frontier 2016-05
factsheet global frontier 2016-04

Overige informatie
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
information sheet fundmanagement 2016-07
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01
column global frontier 2013
brochure global frontier 2012

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF jaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM jaarverslag 2016 (Engelstalig)
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.