Specialists in frontier and emerging markets
Ultimo september factsheets gepubliceerd

Ultimo september factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 10 oktober 2017

Vietnam op koers voor 6,5% BBP groei in 2017
Op basis van de Q3 cijfers lijkt Vietnam goed op weg om de doelstelling van de 6,5% economische groei te realiseren. De BBP groei bedroeg in het derde kwart... Lees meer

Ultimo augustus factsheets gepubliceerd

Ultimo augustus factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 14 september 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Global Frontier fonds met 0,23% gedaald. De benchmark index steeg over dezelfde periode met 3,07%, beide gemeten in euro op basis van total return. Per s... Lees meer

Halfjaarverslag 2017 verschenen

Halfjaarverslag 2017 verschenen

Gepubliceerd op 24 augustus 2017

Het halfjaarbericht over de eerste zes maanden van 2017 is thans beschikbaar. In dit Engelstalige verslag leest u meer over de gang van zaken betreffende de drie hoog dividend aandelenfondse... Lees meer

Ultimo juli factsheets gepubliceerd

Ultimo juli factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 10 augustus 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Afrika fonds met 3,15% gestegen. De benchmark index steeg over dezelfde periode met 1,39% beide gemeten in euro op basis van total return. Per saldo kende het... Lees meer

Ultimo juni factsheets gepubliceerd

Ultimo juni factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 11 juli 2017

In de eerste helft van het jaar is de koers van het TCM Africa fonds 8,10% gestegen. De benchmark index steeg met 7,56%, beide gemeten in euro op basis van total return. De outperformance van het... Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

Frontier markets fund - TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5-6% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de Frontier Markets Index (Total Return). 
Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 
TCM Global Frontier High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. en is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

Grafiek Frontier markets funds - global sep

De fondsmanager schrijft

In de afgelopen maand is de koers van het fonds met 2,78% gestegen. De benchmark index steeg over dezelfde periode met 2,72%, beide gemeten in euro op basis van total return.
Het aandelenselectie model van het fonds geeft op dit moment de hoogste landenweging aan Vietnam. Dit sluit aan bij de voorspoedige ontwikkeling van de Vietnamese economie. De economie van het land groeide over de eerste 9 maanden van het jaar met 6,41% vergeleken met 5,99% in 2016. Dit is de sterkste groei sinds 2012. De export (+19,8%) en investeringen (+13,4%) vanuit het buitenland lieten tevens een sterke groei zien.

In de afgelopen periode hebben we de weging verhoogd in Bangladesh. Het land neemt nu de tweede plaats in qua landenweging. Zo kochten we Jamunaba Bank die handelt op slechts 7.3 keer de winst bij een dividendrendement van 8%. In Egypte zagen we deze maand de meeste positieve uitschieters. Dit kwam ten goede aan de performance aangezien het fonds een 10% weging heeft in het land, terwijl de benchmark er geen weging heeft. Uitschieter was bijvoorbeeld MM Group for Industry & International Trade. Het aandeel steeg deze maand 33,75% na publicatie van een zeer positief analistenrapport. Verder verwacht het IMF dat het begrotingstekort van het land zal dalen naar 8,5% van het BBP ten opzichte van 10,5% en 12,3% in de voorgaande twee jaren. Verder wordt de economische groei voor dit jaar geraamd op 4,5%.

Het fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 84 aandelen, verdeeld over 23 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (14,32%), Bangladesh (10,78%) en Egypte (10,08%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index.

Tot de sterkste stijgers in portefeuille in de afgelopen maand behoorden telecomprovider KCELL (+37,32%) in Kazakhstan, conglomeraat MM Group For Industry (+33,75%) in Egypte en kunstmestproducent Fatima Fertilizer (+19,58%) in Pakistan. Tot de dalers behoorden Donaco (-12,97%) genoteerd in Australië (maar bedrijfsmatig met casino’s actief in Vietnam en Cambodja) en mijnbouwer Compagnie Miniere (-11,74%) in Marokko, allen gemeten in euro op basis van total return.

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2017-09

Archief factsheets
factsheet global frontier 2017-08
factsheet global frontier 2017-07
factsheet global frontier 2017-06
factsheet global frontier 2017-05
factsheet global frontier 2017-04
factsheet global frontier 2017-03
factsheet global frontier 2017-02
factsheet global frontier 2017-01
factsheet global frontier 2016-12
factsheet global frontier 2016-11
factsheet global frontier 2016-10
factsheet global frontier 2016-09

Overige informatie
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
information sheet fundmanagement 2016-07
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01
column global frontier 2013
brochure global frontier 2012

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Klachtenprocedure 2017-05
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2017 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2017 (Engelstalig)
CACEIS financial report 2016
IIF jaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM jaarverslag 2016 (Engelstalig)
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.