Specialists in frontier and emerging markets
Ultimo oktober factsheets gepubliceerd

Ultimo oktober factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 14 november 2017

Het is 5 jaar geleden dat het TCM Global Frontier High Dividend fonds werd geïntroduceerd. In deze periode is het fonds met 65,93% gestegen. Ter vergelijking, de Frontier 100 tracker steeg over d... Lees meer

De goedkoopste beurs ter wereld

De goedkoopste beurs ter wereld

Gepubliceerd op 6 november 2017

Afgelopen voorjaar bereikte de KSE100 index in Pakistan een all-time-high. De aandelenmarkt had de wind in de rug door aankopen van lokale beleggers die voorsorteerden op de promotie van Frontier (FM)... Lees meer

Interim dividend

Interim dividend

Gepubliceerd op 2 november 2017

Een bruto interim dividend in contanten per gewoon aandeel zal worden uitgekeerd voor het Global Frontier fonds. Lees meer

Ultimo september factsheets gepubliceerd

Ultimo september factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 10 oktober 2017

Vietnam op koers voor 6,5% BBP groei in 2017
Op basis van de Q3 cijfers lijkt Vietnam goed op weg om de doelstelling van de 6,5% economische groei te realiseren. De BBP groei bedroeg in het derde kwart... Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Global Frontier

Frontier markets funds - Fondsprofiel

Frontier markets fund - TCM Global Frontier High Dividend Equity is een hoog dividend aandelenfonds en belegt in frontier markten wereldwijd. Het fonds keert in principe minimaal twee maal per jaar dividend uit. De uitkering zal naar verwachting ca. 5-6% per jaar bedragen. De benchmark van het fonds is de Frontier Markets Index (Total Return). 
Het beleggingsbeleid is gericht op het selecteren van aandelen met een hoog consistent dividendrendement uit het Frontier Markets Universum. Uit de selectie van landen wordt, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve screenings, een portefeuille samengesteld. Door de gehanteerde criteria is sprake van een gespreide portefeuille over verschillende sectoren en landen. De gelijk gewogen portefeuille kent een periodieke herweging en herallocatie. Het risicoprofiel is hoog, door de investering in aandelen en in Frontier Markets. 
TCM Global Frontier High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. en is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

Grafiek Frontier markets funds - global sep

De fondsmanager schrijft

Het is 5 jaar geleden dat het TCM Global Frontier High Dividend fonds werd geïntroduceerd. In deze periode is het fonds met 65,93% gestegen. Ter vergelijking, de Frontier 100 tracker steeg over deze periode met 58,34%. Bij het luiden van de beursbel in november 2012 begon het fonds met een vermogen van 6,1 miljoen euro. Dit is inmiddels, door instroom van nieuw kapitaal en koersstijging, uitgegroeid naar een vermogen van 31,9 miljoen euro. Sinds de aanvang behaalde het fonds elk jaar een positief rendement, behalve in 2015. Toen daalde het fonds met 2,31%. Het hoogste jaarrendement (30,13%) werd tot nu toe in 2014 gehaald. Vanaf de start van het fonds is € 5,3 miljoen aan dividend aan de aandeelhouders uitbetaald. In 2015 won het fonds de prestigieuze internationale Investors Choice Award.

De toegepaste dividendstrategie kenmerkte zich over de afgelopen jaren als defensief. De maximum drawdown (3 jaars maandbasis) van het fonds is de laagste binnen de peer groep. Dat betekent dat in perioden van neergang het fonds het minst daalt. Op 6 november ging het fonds weer ex dividend. Per aandeel werd 32 eurocent uitgekeerd. Het was de negende keer dat het fonds dividend uitkeerde. Sinds dit jaar bestaat tevens de keuze om het dividend automatisch te laten herbeleggen. Wat betreft het laatst uitgekeerde dividend dient deze keuze uiterlijk 22 november 2017 kenbaar te worden gemaakt bij uw broker.
Ondanks dat dit jaar het fondsrendement tot nu toe positief is (+1,97% op basis van total return), is 2017 een lastig beleggingsjaar om de benchmark index te verslaan. Dit komt voornamelijk door de rally in Argentinië, waar de index ruim 50% (in euro) is opgelopen. Het land heeft een weging van 20% in de benchmark. Het fonds heeft geen positie in het land, omdat er geen dividendaandelen zijn die door onze selectiemethode komen. Ten aanzien van onze gestructureerde methodiek van aandelenselectie zijn wij vol vertrouwen voor de toekomst. Het is deze selectiemethode die de genoemde trackrecord over de afgelopen 5 jaar heeft neergezet, met een outperformance voor zowel het Global fonds (ten opzichte van de Frontier 100 tracker) als voor het Vietnam en het Afrika fonds.

Het Global fonds heeft op dit moment (gelijk gewogen) posities in 84 aandelen, verdeeld over 24 verschillende landen. De landen met de grootste weging zijn thans Vietnam (14,19%), Bangladesh (10,74%) en Egypte (9,07%). In deze markten bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze weging wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van de markt ten opzichte van de andere landen. Het fonds verschilt daarmee sterk van de benchmark index (active share van ca. 85%). De koers/winst verhouding op fondsniveau bedraagt op dit moment 9,3 bij een dividendrendement van 6,31%. Voor de benchmarkindex liggen deze cijfers op respectievelijk 15,0 (k/w) en 3,2% (dividendrendement).

Downloads

Nieuwste factsheet
factsheet global frontier 2017-10

Archief factsheets
factsheet global frontier 2017-09
factsheet global frontier 2017-08
factsheet global frontier 2017-07
factsheet global frontier 2017-06
factsheet global frontier 2017-05
factsheet global frontier 2017-04
factsheet global frontier 2017-03
factsheet global frontier 2017-02
factsheet global frontier 2017-01
factsheet global frontier 2016-12
factsheet global frontier 2016-11
factsheet global frontier 2016-10

Overige informatie
De Top Frontier Markets voor 2017
Duurzaamheid TCM Investment Funds 2016-10
information sheet fundmanagement 2016-07
Profiteren van lage olieprijzen (column Riemersma 2016-01)
recensie FiscAlert 2014-11
column Kazachstan The Asset 2014-03
Citywire AAA ranking 2014-01
column global frontier 2013
brochure global frontier 2012

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Klachtenprocedure 2017-05
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2017 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2017 (Engelstalig)
CACEIS financial report 2016
IIF jaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM jaarverslag 2016 (Engelstalig)
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.