Specialists in frontier and emerging markets
Ultimo oktober factsheets gepubliceerd

Ultimo oktober factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 14 november 2017

Het is 5 jaar geleden dat het TCM Global Frontier High Dividend fonds werd geïntroduceerd. In deze periode is het fonds met 65,93% gestegen. Ter vergelijking, de Frontier 100 tracker steeg over d... Lees meer

Ultimo september factsheets gepubliceerd

Ultimo september factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 10 oktober 2017

Vietnam op koers voor 6,5% BBP groei in 2017
Op basis van de Q3 cijfers lijkt Vietnam goed op weg om de doelstelling van de 6,5% economische groei te realiseren. De BBP groei bedroeg in het derde kwart... Lees meer

Ultimo augustus factsheets gepubliceerd

Ultimo augustus factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 14 september 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Global Frontier fonds met 0,23% gedaald. De benchmark index steeg over dezelfde periode met 3,07%, beide gemeten in euro op basis van total return. Per s... Lees meer

Halfjaarverslag 2017 verschenen

Halfjaarverslag 2017 verschenen

Gepubliceerd op 24 augustus 2017

Het halfjaarbericht over de eerste zes maanden van 2017 is thans beschikbaar. In dit Engelstalige verslag leest u meer over de gang van zaken betreffende de drie hoog dividend aandelenfondse... Lees meer

Ultimo juli factsheets gepubliceerd

Ultimo juli factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 10 augustus 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Afrika fonds met 3,15% gestegen. De benchmark index steeg over dezelfde periode met 1,39% beide gemeten in euro op basis van total return. Per saldo kende het... Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.
De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. De benchmark van het fonds is de FTSE Vietnam Index (Total Return). Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Vietnamese CEO’s vol vertrouwen, maar FLC Faros Construction steelt de show
Een overweldigende meerderheid van de Vietnamese CEO’s is vol vertrouwen dat de omzet en winsten de komende jaren zullen groeien, daarnaast bereiden ze zich voor op de “vierde industriële revolutie” (Industry 4.0). PriceWaterhouseCoopers (PWC) laat in een recent gehouden onderzoek zien dat 92% van de leidinggevenden uitgaat van verdere bedrijfsmatige expansie. De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn het er over eens dat de automatisering de belangrijkste drijver zal zijn voor de toekomstige groei, toch ziet men ook dat op dat vlak Vietnam hier en daar vertraging oploopt door de gebrekkige infrastructuur. Ondanks dit zal Vietnam een van de snelst groeiende landen blijven op het gebied van informatie technologie en zullen toekomstige technologie investeringen blijven stijgen. Volgens het onderzoek van PWC zal Vietnam uitgroeien tot een top 20 economie, waarbij ze meer ontwikkelde economieën zoals Nederland in 2030 en Australië in 2040 voorbij zullen streven.
Voor het fonds was het een bijzondere maand, met een stijging van “slechts” 0,3%. De Vietnamese Dong won 1,4%. Het meest opmerkelijke deze maand betrof de stijging van het aandeel FLC Faros Construction JSC. Het aandeel steeg in de laatste 2 weken van oktober met 82% en gemeten over de hele maand met bijna 90%. Omdat het aandeel inmiddels een behoorlijke weging heeft in de benchmark (9,4%), kwam ruim 5% van de stijging van de index deze maand op het conto van FLC Faros Construction. Het aandeel lijkt zonder reden alsmaar hogere koersen op te zoeken. Met een huidige k/w verhouding van 180, lijkt de markt op zoek naar een grote hoeveelheid positief nieuws.
Inmiddels is de marktkapitalisatie van FLC Faros sinds de introductie in september 2016 opgelopen van $ 170 miljoen naar $ 3,6 miljard. Het bijkopen van EFT’s wordt genoemd als een van de verklarende factoren voor de stijging dit jaar. Wij zullen niet investeren in dergelijke aandelen, die in onze opinie slechts interessant zijn voor handelaren en speculanten. Binnen de benchmark had ook vastgoed gigant Vingroup een goede maand met een stijging van 14%. Vingroup handelt momenteel op een k/w verhouding van 50 en valt daarmee buiten het universum van onze hoog dividend strategie. Wij voelen ons comfortabeler met de huidige namen in portefeuille, met een gemiddeld dividendrendement van 4,7% en een k/w verhouding van 11,5.

Het fonds heeft 55 posities verdeeld over verschillende sectoren. De sectoren Basismaterialen en Consumenten Goederen zijn momenteel de belangrijkste wegers in de portefeuille met wegingen van respectievelijk 21,44% en 17,89%. Binnen deze sectoren vinden we op dit moment de meeste hoog dividend aandelen die aan onze beleggingscriteria voldoen. De weging van een sector binnen de portefeuille is afhankelijk van de relatieve aantrekkelijkheid van de sector/aandelen ten opzichte van andere sectoren/aandelen. De fondsallocatie kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2017-10

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2017-09
Factsheet Vietnam 2017-08
Factsheet Vietnam 2017-07
Factsheet Vietnam 2017-06
Factsheet Vietnam 2017-05
Factsheet Vietnam 2017-04
Factsheet Vietnam 2017-03
Factsheet Vietnam 2017-02
Factsheet Vietnam 2017-01
Factsheet Vietnam 2016-12
Factsheet Vietnam 2016-11
Factsheet Vietnam 2016-10

Overige informatie
information sheet fundmanagement 2016-07
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Klachtenprocedure 2017-05
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2017 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2017 (Engelstalig)
CACEIS financial report 2016
IIF jaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM jaarverslag 2016 (Engelstalig)
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.