Specialists in frontier and emerging markets
Halfjaarverslag 2017 verschenen

Halfjaarverslag 2017 verschenen

Gepubliceerd op 24 augustus 2017

Het halfjaarbericht over de eerste zes maanden van 2017 is thans beschikbaar. In dit Engelstalige verslag leest u meer over de gang van zaken betreffende de drie hoog dividend aandelenfondse... Lees meer

Ultimo juli factsheets gepubliceerd

Ultimo juli factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 10 augustus 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Afrika fonds met 3,15% gestegen. De benchmark index steeg over dezelfde periode met 1,39% beide gemeten in euro op basis van total return. Per saldo kende het... Lees meer

Ultimo juni factsheets gepubliceerd

Ultimo juni factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 11 juli 2017

In de eerste helft van het jaar is de koers van het TCM Africa fonds 8,10% gestegen. De benchmark index steeg met 7,56%, beide gemeten in euro op basis van total return. De outperformance van het... Lees meer

Ultimo mei factsheets gepubliceerd

Ultimo mei factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 9 juni 2017

Vietnam tekent grote import deal met de Verenigde Staten
De Vietnamese Premier Ngyuyen Xuan Phuc kondigde vorige week aan dat hij tijdens zijn bezoek aan Washington een handelsdeal ter waarde van $15 t... Lees meer

Interim dividend aandelenfondsen

Interim dividend aandelenfondsen

Gepubliceerd op 25 mei 2017

Een bruto interim dividend in contanten per gewoon aandeel zal worden uitgekeerd voor de volgende fondsen: Global Frontier, Vietnam en Afrika. Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.
De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. De benchmark van het fonds is de FTSE Vietnam Index (Total Return). Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Vietnamese staatsbedrijven nog lang niet efficiënt
De Vietnamese staatsbedrijven laten ondanks het herstructureringsprogramma voor de periode 2016 tot 2020 tot nu toe een zeer trage en zwakke ontwikkeling zien, aldus het rapport van het Central Institute of Economic Management (CIEM). In de periode van 2016 tot mei 2017 werden er slechts 5 staatsbedrijven geprivatiseerd, 38 staatsbedrijven werden gewogen en te licht bevonden voor deze stap. Nog eens 107 staatsbedrijven zitten midden in het evaluatieproces. Het verkopen van staatsbedrijven is bijzonder lastig volgens het CIEM. De belangrijkste reden is dat het privatiseringsproces strak omschreven is en verkoopprijzen oplevert die niet aantrekkelijk worden gevonden door nieuw te werven aandeelhouders. Andere redenen die worden aangedragen voor de moeizame voortgang zijn de matige fiscale discipline en veelal zwak management.
CIEM directeur Nguyen Dinh Cung verwacht dat indien het herstructureringsproces een versnelling ondergaat miljarden US$ extra in de Vietnamese economie worden gepompt. Hiermee wordt een nieuwe groeimotor gecreëerd waardoor de huidige groeidoelstellingen kunnen worden overtroffen.
Zoals wij hebben ervaren in de afgelopen 10 jaar bij investeringen in de Vietnamese aandelenmarkten, is geduld een schone zaak. Het herstructureren van de staatsbedrijven is een langzaam proces. Niettemin biedt het de meer efficiënte en goede geleide bedrijven de mogelijkheid om te profiteren van de omstandigheden. Aangezien we voldoende goede bedrijven kunnen vinden om in te investeren, maken we ons niet direct grote zorgen om de trage ontwikkeling van de staatsbedrijven. Sterker nog, het biedt juist extra kansen voor de overige ondernemingen.
Het TCM Vietnam High Dividend fonds kende een negatieve performance deze maand met een verlies van 5,3%. De belangrijkste oorzaak lag in de sterke verzwakking van de US$ (en daarmee de verzwakking van de Vietnamese Dong) ten opzichte van de Euro. De Dong verloor 3,5% ten opzichte van de Euro deze maand. Het verlies in portefeuille werd verder veroorzaakt door een sterke daling van Vinhkanh Cable Plastic Corp (-28%), het bedrijf overtrad de publicatieregels door niet tijdig de resultaten naar buiten te brengen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de aanmaning van de toezichthouder. Aan de andere kant zagen we toch een aantal grotere posities die tegen de trend in een koersstijging lieten zien; Bank for Investment and Development (+5%) and CMC Corp (+3,8%).
Het fonds had eind juli 55 posities in portefeuille, gespreid over een breed aantal sectoren. De zwaarst wegende sectoren binnen de portefeuille zijn op dit moment Basis Materialen en Industrie met respectievelijk ruim 27% en 18,6%. In deze sectoren bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een sector binnen het fonds wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van een aandeel/sector ten opzichte van de andere aandelen/sectoren. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2017-07

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2017-06
Factsheet Vietnam 2017-05
Factsheet Vietnam 2017-04
Factsheet Vietnam 2017-03
Factsheet Vietnam 2017-02
Factsheet Vietnam 2017-01
Factsheet Vietnam 2016-12
Factsheet Vietnam 2016-11
Factsheet Vietnam 2016-10
Factsheet Vietnam 2016-09
Factsheet Vietnam 2016-08
Factsheet Vietnam 2016-07

Overige informatie
information sheet fundmanagement 2016-07
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Klachtenprocedure 2017-05
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2017 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2017 (Engelstalig)
CACEIS financial report 2016
IIF jaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM jaarverslag 2016 (Engelstalig)
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.