Specialists in frontier and emerging markets
Ultimo september factsheets gepubliceerd

Ultimo september factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 10 oktober 2017

Vietnam op koers voor 6,5% BBP groei in 2017
Op basis van de Q3 cijfers lijkt Vietnam goed op weg om de doelstelling van de 6,5% economische groei te realiseren. De BBP groei bedroeg in het derde kwart... Lees meer

Ultimo augustus factsheets gepubliceerd

Ultimo augustus factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 14 september 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Global Frontier fonds met 0,23% gedaald. De benchmark index steeg over dezelfde periode met 3,07%, beide gemeten in euro op basis van total return. Per s... Lees meer

Halfjaarverslag 2017 verschenen

Halfjaarverslag 2017 verschenen

Gepubliceerd op 24 augustus 2017

Het halfjaarbericht over de eerste zes maanden van 2017 is thans beschikbaar. In dit Engelstalige verslag leest u meer over de gang van zaken betreffende de drie hoog dividend aandelenfondse... Lees meer

Ultimo juli factsheets gepubliceerd

Ultimo juli factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 10 augustus 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Afrika fonds met 3,15% gestegen. De benchmark index steeg over dezelfde periode met 1,39% beide gemeten in euro op basis van total return. Per saldo kende het... Lees meer

Ultimo juni factsheets gepubliceerd

Ultimo juni factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 11 juli 2017

In de eerste helft van het jaar is de koers van het TCM Africa fonds 8,10% gestegen. De benchmark index steeg met 7,56%, beide gemeten in euro op basis van total return. De outperformance van het... Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

TCM Vietnam High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt.
De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren in combinatie met lange termijn vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. De benchmark van het fonds is de FTSE Vietnam Index (Total Return). Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Vietnam op koers voor 6,5% BBP groei in 2017
Op basis van de Q3 cijfers lijkt Vietnam goed op weg om de doelstelling van de 6,5% economische groei te realiseren. De BBP groei bedroeg in het derde kwartaal maar liefst 7,46%, waarmee het 9 maands cijfer uitkwam op 6,41% (5,99% in 2016). Het betreft hier het hoogste groeicijfer sinds 2012. De versnelling van de groei kwam voor rekening van de sector Industrie en Bouw (+7,17%), Manufacturing (+12,8%) en de Dienstverlening (+7,25%). Voor de sector Dienstverlening is dit het hoogste groeicijfer sinds 2013. Tegelijkertijd laat de sector Mijnbouw een krimp zien van 8% over de eerste 9 maanden, waardoor het toch al indrukwekkende BBP groeicijfer nog wordt gedrukt. De inflatiecijfers vertonen een stabiel verloop dit jaar, de CPI komt uit op 3,79%. Het relatief stabiele inflatiepercentage betekent dat de overheid een ruimere monetaire politiek kan voeren.
Het Vietnamese PMI cijfer steeg tot 53,3 in september, vergeleken met 51,8 in augustus, waarmee het de toppositie onder de landen in Zuidoost Azië inneemt. Het is de 22ste maand achtereen waar de PMI een waarde boven de 50 laat zien. Hieruit blijkt duidelijk dat Vietnam in een sterke expansieve fase zit. De goedgekeurde FDI aanvragen van buitenlandse investeerders stegen met 29,7% en de daadwerkelijke buitenlandse investeringen gedurende de eerste 9 maanden kwamen uit op US$ 12,5 miljard (+13,4% ten opzichte van vorig jaar). De groei van buitenlandse investeringen bevestigt nog steeds de relatieve aantrekkelijkheid van Vietnam als productie locatie.

Het TCM Vietnam High Dividend fonds kende een positieve maand met een winst van 3,6%. De Vietnamese Dong won 0,6% ten opzichte van de Euro deze maand. Sterke stijgers waren TNG Investment and Trading met een winst van 32% op beter dan verwachte cijfers. Het aandeel handelt momenteel op een koers/winstverhouding van 7.4 en kent een dividendrendement van 4%. Daarnaast was wederom Masan Group een sterke stijger met 16,6%. Het aandeel zette zijn opmars sinds medio dit jaar voort. Dalers waren Ho Chi Minh City Infrastructure Investments JSC (-8,2%) zonder verontrustende berichten. Lam Thao Fertilizer verloor 6,6% na de koerssprong in augustus.
Het fonds heeft 55 posities in portefeuille, gespreid over een breed aantal sectoren. De zwaarst wegende sectoren binnen de portefeuille zijn op dit moment Basismaterialen en Industrie met respectievelijk ruim 25,4% en 18,5%. In deze sectoren bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een sector binnen het fonds wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van een aandeel/sector ten opzichte van de andere aandelen/sectoren. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2017-09

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2017-08
Factsheet Vietnam 2017-07
Factsheet Vietnam 2017-06
Factsheet Vietnam 2017-05
Factsheet Vietnam 2017-04
Factsheet Vietnam 2017-03
Factsheet Vietnam 2017-02
Factsheet Vietnam 2017-01
Factsheet Vietnam 2016-12
Factsheet Vietnam 2016-11
Factsheet Vietnam 2016-10
Factsheet Vietnam 2016-09

Overige informatie
information sheet fundmanagement 2016-07
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Klachtenprocedure 2017-05
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF halfjaarverslag 2017 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2017 (Engelstalig)
CACEIS financial report 2016
IIF jaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM jaarverslag 2016 (Engelstalig)
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.