Specialists in frontier and emerging markets
Ultimo april factsheets gepubliceerd

Ultimo april factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 11 mei 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Afrika fonds met 0,08% gedaald, terwijl de benchmark index over dezelfde periode met 0,15% steeg. Beide gemeten in euro op basis van total return. Sinds de st... Lees meer

Ultimo maart factsheets gepubliceerd

Ultimo maart factsheets gepubliceerd

Gepubliceerd op 13 april 2017

In de afgelopen maand is de koers van het Afrika fonds met 1,77% gestegen, terwijl de benchmark index over dezelfde periode met 0,92% daalde, beide gemeten in euro op basis van total return.... Lees meer

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Gepubliceerd op 13 april 2017

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt dit jaar plaats op woensdag 14 juni 2017.

Aanvang van de vergadering is 15.00 uur.

De vergadering wordt gehouden ten kantore van de vennootschap, Sewei 2... Lees meer

Wie minder waagt, wint uiteindelijk toch

Wie minder waagt, wint uiteindelijk toch

Gepubliceerd op 7 april 2017

Op 3 april jl. verscheen er een artikel* op Morningstar over de Top Frontier Market fondsen van dit moment. De schrijver geeft aan dat er voor de Nederlandse belegger in de categorie Frontier Markets ... Lees meer

Alle blogberichten

Hoog Dividend Aandelenfonds Vietnam

Beleggingsfonds Vietnam - Fondsprofiel

Het beleggingsfonds Vietnam: 'TCM Vietnam High Dividend Equity' is een aandelenfonds en belegt in Vietnam. De doelstelling is om een hoog dividendrendement te realiseren, in combinatie met vermogensgroei. Het risicoprofiel is hoog, door te beleggen in opkomende markten in Vietnam. De benchmark van het fonds is de FTSE Vietnam Index (Total Return).
Historisch gezien is er minder samenhang met wereldwijde financiële markten, omdat frontier markten over het algemeen minder gevoelig zijn voor internationale ontwikkelingen. Minimaal de helft van het fondsvermogen wordt belegd in individuele aandelen genoteerd op de markten van Ho Chi Minh City en Hanoi. Maximaal 20% van het fonds kan in aanmerking komen voor beleggingen in individuele aandelen die verhandeld worden op de Vietnamese Over The Counter markt. Dit is afhankelijk van de liquiditeit van deze markt. TCM Vietnam High Dividend Equity is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. en is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Duurzaamheid
TCM is een samenwerkingsverband aangegaan met Sustainalytics waarbij de portefeuilles van de TCM aandelenfondsen worden gescreend op basis van ESG criteria (UN Global Compact en Controversial Weapons).

logo's duurzaamheid

Fondsprestaties

grafiek vietnam sep

De fondsmanager schrijft

Spanningen rond Noord Korea
In de afgelopen maand stonden met name de small- en midcap beleggingen in de portefeuille onder druk. Spanningen veroorzaakt door nieuwe rakettesten in Noord Korea zorgden ervoor dat beleggers op de verkoop-knop drukten. Behalve het nieuws uit Noord Korea was sprake van overwegend positief nieuws maar dit kwam (nog) niet tot uiting in de koersen.
De overheid maakte bekend dat het aantal toeristen dat in april Vietnam bezocht uitkwam op 1,07 miljoen, een stijging van 34% vergeleken met vorig jaar. De groei zat met name in bezoekers uit Azië +38% gevolgd door Europa + 31%, Afrika +25%, Australië +12% en Amerika +12%. Het gemiddelde aantal toeristen per maand gedurende 2015 en 2016 bedroeg 732.000. In februari 2017 werd een record neergezet van 1,19 miljoen bezoekers, het laagste aantal werd gemeten in juni 2015 en bedroeg 529.000. De cijfers laten zien dat Vietnam zich mag verheugen in een sterk groeiende stroom toeristen.
Ook de detailhandelsverkopen stegen in april met 11,1% ten opzichte van vorig jaar april, in maart kwamen ze ook al 11,7% hoger uit dan vorig jaar. Over de eerste vier maanden van het jaar lagen de detailhandelsverkopen 9,6% hoger dan vorig jaar.
Het TCM Frontier Vietnam fonds kende een negatieve maand met een rendement van -5%. Het fonds presteerde hiermee 2% slechter dan de benchmark. Gegeven het hoog dividend beleid van fonds, zien we in onrustige periodes dat het rendement gemiddeld genomen juist beter is. In de maand april was dit duidelijk niet het geval. Ondanks de slechte maand zien de karakteristieken van het fonds er aantrekkelijk uit. De gemiddelde K/W bedraagt 8,6 vergeleken met de benchmark K/W van 14,4. Ook ligt het dividendrendement (4,7%) op bijna het dubbele van de benchmark.
Het fonds had eind februari 48 posities in portefeuille, gespreid over een breed aantal sectoren. De zwaarst wegende sectoren binnen de portefeuille zijn op dit moment Basis Materialen en Industrie met respectievelijk ruim 26% en 17,5%. In deze sectoren bevinden zich op dit moment de meest interessante hoog dividendaandelen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De weging van een sector wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de relatieve aantrekkelijkheid van een aandeel/sector ten opzichte van de andere aandelen/sectoren. Het fonds kan daarmee sterk afwijken van de Vietnamese benchmark indices.
Op 19 mei a.s. zal de vooraankondiging van het uit te keren dividend worden gepubliceerd. Voortaan zal ook de keuze tussen cash en stock dividend worden aangeboden, terwijl eerder alleen cash werd uitgekeerd.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet Vietnam 2017-04

Archief factsheets
Factsheet Vietnam 2017-03
Factsheet Vietnam 2017-02
Factsheet Vietnam 2017-01
Factsheet Vietnam 2016-12
Factsheet Vietnam 2016-11
Factsheet Vietnam 2016-10
Factsheet Vietnam 2016-09
Factsheet Vietnam 2016-08
Factsheet Vietnam 2016-07
Factsheet Vietnam 2016-06
Factsheet Vietnam 2016-05
Factsheet Vietnam 2016-04

Overige informatie
information sheet fundmanagement 2016-07
Citywire AAA ranking 2014-01
column vietnam 2014-01
column vietnam 2013-11
column vietnam 2013-10

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Voorwaardenwijziging 2016-12
TCM Beleid belangenconflicten 2016-07
Voorwaardenwijziging 2015-11
IIF naamswijziging 2015-10
IIF prospectus
IIF Gedragscode Fund Governance
IIF uittreksel KvK
TCM uittreksel KvK
TCM Statuten
TCM Beloningsbeleid
Vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
IIF jaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM jaarverslag 2016 (Engelstalig)
IIF halfjaarverslag 2016 (Engelstalig)
TCM halfjaarverslag 2016
CACEIS financial report 2015
TCM jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2015 (Engelstalig)
IIF jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2015
TCM halfjaarverslag 2015
CACEIS_Financial_Report_2014
TCM jaarverslag 2014
IIF halfjaarverslag 2014
TCM halfjaarverslag 2014
TCM jaarverslag 2013
IIF jaarverslag 2013

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van IIF (TRUSTUS Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft-nieuw) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.