Vermogensbeheer

Maatwerk maken van beleggen

Ontbreekt u aan tijd en ervaring om uw vermogen zelf goed te beheren? Trustus is specialist op het gebied van persoonlijk en effectief vermogensbeheer met jarenlange ervaring in de beleggingswereld.

Bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille gaan we uit van uw persoonlijke doelstellingen. Het inrichten en onderhouden van een effectieve portefeuille is maatwerk dat wij zorgvuldig voor u uitvoeren. Wij kijken voortdurend naar marktomstandigheden en voeren een actief beleid waarin wij anticiperen op ontwikkelingen.

Beleggingsfilosofie

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

  • Het genereren van inkomsten uit een portefeuille in de vorm van dividend en rente. U kunt zelf beslissen om dit uit te laten keren of opnieuw te beleggen;
  • Het optimaliseren van risico en rendement. Dit doen wij door beleggingen te spreiden. Ook beperken wij het risico door bijvoorbeeld tijdig risicovollere posities af te bouwen;
  • Een kostenefficiënte keuze van beleggingstitels. Mits het mogelijk is qua spreiding en kosten kiezen wij zoveel mogelijk voor individuele aandelen en obligaties. Maar soms zijn beleggingsfondsen en trackers effectiever. Wij proberen deze kosten voor u zo laag mogelijk te houden.

Portefeuillebeheer

Portefeuilles zijn steeds samengesteld uit een combinatie van risicomijdende beleggingen (zoals bijvoorbeeld obligaties) en risicodragende beleggingen (meestal aandelen).

Meer weten?

Ga naar de website van Trustus Capital Management. Of bel of mail ons…. voor een goed gesprek over vermogensbeheer.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen