Active Leverage China

Fondsprofiel

Intereffekt Active Leverage China is een actief beleggingsfonds dat gebruik maakt van een dynamisch handelsmodel dat gebaseerd is op een combinatie van technische beurs-indicatoren. Op basis van dit handelsmodel wordt actief op de ontwikkelingen in de markt gereageerd, waarbij de hefboom in het fonds kan variëren tussen de 0 en 2. Indien het handelsmodel een positief signaal genereert zal de hefboom een factor 2 bedragen. Indien het handelsmodel een negatief signaal genereert dan zal er geen hefboom zijn ten opzichte van de onderliggende waarden. De exposure zal dan worden teruggebracht tot 0,5, of in het uiterste geval tot een minimum van 0. In dat laatste geval heeft het fonds tijdelijk helemaal geen exposure op de markt.   
Het risicoprofiel van het fonds is hoog. Het beleggingsbeleid is primair gericht op vermogensgroei. Het fonds keert geen dividend uit. De beheerder gebruikt geen benchmark.
Het fonds is een subfonds van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF), opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur.

Voor wie geschikt?

Dit fonds is ontworpen voor beleggers die kennis hebben van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van derivaten. Potentiële beleggers dienen hun adviseur te raadplegen met betrekking tot de geschiktheid van het fonds en de termijn om de aandelen aan te houden. De hefboom wordt periodiek herwogen en het fonds is daarom wellicht niet geschikt om voor langere tijd vast te houden.

Downloads

Nieuwste factsheet
Factsheet China 2021-08

Archief factsheets
Factsheet China 2021-07
Factsheet China 2021-06
Factsheet China 2021-05
Factsheet China 2021-04
Factsheet China 2021-03
Factsheet China 2021-02
Factsheet China 2021-01
Factsheet China 2020-12
Factsheet China 2020-11
Factsheet China 2020-10
Factsheet China 2020-09
Factsheet China 2020-08

Overige informatie
Index markeT Analysis 2014-11
TA Blog HSCEI 2014-04
TA Blog HSCEI 2014-02

Market Monitor / Handelsmodel
Marketmonitor setup NL
Meest gestelde vragen hefboomfondsen

Juridische informatie
Essentiële Beleggersinformatie
Duurzaamheidsrisico 2021-03
wijziging voorwaarden 2020-04
prospectus
notulen ava 2020-05
klachtenprocedure 2017-05
beleid belangenconflicten 2021-03 (Trustus)
gedragscode Fund Governance
uittreksel KvK
uittreksel KvK (Trustus)
statuten (Trustus)
beloningsbeleid 2021-05 (Trustus)
vergunning AFM

(Half) jaarverslagen
financial report 2020 (Caceis)
halfjaarverslag 2021 (Engels)
halfjaarverslag Trustus 2021 (Engels)
jaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Engels)
halfjaarverslag 2020 (Trustus, Engels)
financial report 2019 (Caceis)
jaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2019 (Engels)
financial report 2018 (Caceis)
halfjaarverslag 2019 (Engels)
halfjaarverslag 2019 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Trustus, Engels)
jaarverslag 2018 (Engels)

Disclaimer

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de voorwaarden van het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en naar de essentiële beleggersinformatie. Deze documenten zijn verkrijgbaar via de website en via het hieronder vermelde adres. De beheerder van het fonds (Trustus Capital Management B.V.) heeft een AIFM-vergunning (art. 2:65 Wft) van de Autoriteit Financiële Markten. De vermelde rendementen zijn na aftrek van actuele kosten. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang altijd het laatste nieuws over de fondsen